't Kôs Kojjer Koor optreden in de tuin van St. Jan.