Vragen …..

Voor vragen over beschikbaarheid, techniek, huurprijzen en procedures etc. verwijzen wij u graag naar: areawonen.nl

Informatie over de woningen voor bewoners met een lichamelijke beperking vindt u op: fokuswonen.nl

Informatie over de woningen voor mensen met een geestelijke beperking vindt u op: dichterbij.nl

Leuke ideeën voor onze website en alle vragen ….

kunt u doorgeven aan onze bewonerscommissie via nevenstaand “contactformulier”.

Verwijderen van foto’s …..

Op het besloten deel van deze website staan veel foto’s. 

Mocht daar een foto bij staan die u om de een of andere reden liever wilt laten verwijderen dan is dat geen enkel probleem.

Geef even een zo goed mogelijke omschrijving van het onderwerp, de personen op de foto én waar u de foto gezien heeft.  (bijvoorbeeld jaar 2011, BBQ)  Wij halen de foto dan weg.